Synliggør den gode idé

Branding

Visuel Identitet = Designguide + Det du siger/og det du gør

Brandet  – dit største aktiv
Nu og i fremtiden er brandet jeres virksomheds største aktiv – og brandet er den vigtigste del i arbejdet med strategien for virksomheden; også vigtigere end at markedsføre produktet i sig selv.
Virgil giver en hjælpende hånd, når virksomheden skal gennem udviklingen fra produktorienteret virksomhed til en virksomhed hvor brandet står først.

Branding udtrykkes typisk igennem kombinationer af navn, logo, design, slogans, indpakning mv., men i takt med udviklingen af branding af tjenesteydelser, koncepter og idéer sker branding også gennem værdier, holdninger, særlige handlemåder hos virksomhedens medarbejdere og særlige måder at involvere kunderne på. Tilsammen danner de brandets identitet.

BrandingBranding og Storytelling
Branding er nøgleordet i dagens marketing- og kommunikation verden. Som mange andre begreber dækker branding også forskellige tilgange og interesseområder.

Corporate branding er blevet et buzzword, et slagord, som profilering var for ti år siden. Og selvom det dækker det samme fænomen, bruges udtrykket branding mere alsidig og dynamisk. Branding dækker nemlig ikke kun virksomheden selv, men også alle andre berørte parter.

Udtrykket branding stammer fra den første branding af kvæg, der foregik i USA i 1950′erne. I USA blev branding et koncept for hvordan en virksomhed differentierer sit produkt fra konkurrenternes.
Og i dag dækker begrebet både produktet og de mere bløde værdier i virksomheden.

Branding dækker de fire aspekter, som er forbundet i konceptet:

1. Strategisk branding
Skal besvare spørgsmålet “Hvorfor eksisterer virksomheden og hvordan skaber den værdi for sine kunder og ejere” Ud fra svaret udarbejdes en hoved-strategi for virksomheden.

2. Marketing branding
Skal vise, hvordan virksomheden differentierer sig på et marked. Ikke kun produkter, men også virksomheder må afvige fra hinanden gennem deres historier.

3. Medarbejder branding
Ledelsen og medarbejderne skal  indgå i en dialog og enes om hvordan de vil “leve” deres forretning. Gennemsigtighed i virksomheden er vigtig.

4. Aktionær branding
Virksomheden skal indgå i en dialog med sine interessenter om den sociale del, ansvar og stilling i virksomheden.

De forskellige branding tilgange er også et produkt af forskellige organisatoriske positioner og traditioner, hvorfor virksomheden skal være i stand til balancen mellem de fire praksis, der tilsammen udgør corporate branding af virksomheden.

Alle nødderne
Markedsføring er som at samle og knække alle de rigtige og bedste nødder for at få det optimale udbytte af indsatsen. Der skal markedsføres over for mange led for at være sikker på, at den ønskede effekt, over for slutbrugeren, nås.

Når brandet er identificeret, skal produkterne eller servicen fejlfrit igennem hele virksomhedens salgs- og distributionssystem:

  • Salgsstyrken
  • Grossister/Forhandlere
  • Butikkerne
  • Slutbrugeren

Hos Virgil er udgangspunktet altid, at løsninger fra kampagnen til emballagedesign skal hænge sammen med kundens øvrige kommunikation og bidrage til at styrke markedspositionen.

Hvad kan en branding?
Alt hvad vi går forbi, lægger vi mærke til – måske ikke bevidst, men underbevidstheden opfatter det og der skabes en følelse.

Firmaer og organisationer kan med fordel arbejde målrettet imod at skabe sig en troværdig visuel identitet, som skaber positive følelser hos folk. Denne diciplin hedder Branding.

Godt design er effektiv branding. Det skaber positive indtryk som beskueren bevidst eller ubevidst bærer med sig og har lyst til at vende tilbage til. En bevidst brandingstrategi kan være med til at sikre succes.

Et velkendt brand gør derfor beslutningen tryg og nemmere for kunden. Det skyldes, at kunderne stoler på stærke brands, fordi de ved, hvad de kan forvente …

Et stærkt brand giver potentielle kunder en fornemmelse for, hvad de køber, inden de køber det, fordi der knytter sig nogle forventninger og følelser til brandet.

Et brand er nu, hvad forbrugerne siger, det er
- og hvad de fortæller andre om det.
Digitaliseringen har gjort det muligt for forbrugere at anmelde produkter, give dem points og give hinanden feedback og anbefalinger. Et højtråbende brand er ikke længere den eneste kilde til information, for forbrugerne har mange andre kilder og meninger at trække på.

Et ægte brand eller varemærke behøver ikke branding
Virksomhederne bag det ægte brand arbejder ikke med branding. Brandet har optjent sit omdømme som et fremragende produkt eller serviceydelse og leverer (så at sige) varen igen og igen. På den måde optjenes et omdømme over tid, og brandet, varemærket er et symbol på dette omdømme – og dette er med til at forenkle købsbeslutningen for nye kunder.

Kunderne køber ikke bare produkter eller services, de vil i lige så høj grad have holdninger.
Branding er alle de egenskaber, udtryk og holdninger virksomheden tillægger deres produkt ud over produktets rent funktionelle egenskaber.