Synliggør den gode idé

Visuel Identitet

Visuel identitet spiller en væsentlig rolle i den måde, en organisation præsenterer sig selv til både interne og eksterne interessenter. Generelt udtrykker en corporate visuel identitet værdier og ambitioner i en organisation, virksomhed, og dens egenskaber. Fire funktioner af corporate visuel identitet kan skelnes fra hinanden.

1) Visuel identitet giver virksomheden med synlighed og “genkendelighed”
2) Visuel identitet symboliserer virksomheden for eksterne interessenter, og dermed bidrager til dens image og omdømme
3) Visuelle identitet udtrykker strukturen i en virksomhed til sine eksterne interessenter, visualisering af dens sammenhæng samt relationer mellem afdelinger eller enheder.
4) Den interne funktion af virksomhedens visuelle identitet vedrører medarbejdernes identifikation med virksomheden som helhed og / eller de specifikke afdelinger, de arbejder for (afhængig af virksomhedens visuelle strategi på dette område) Identifikation med virksomheden er afgørende for medarbejderne