Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen

Home / Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen

Folketingskandidat for Alternativet i Nordjylland

“Hjørring kommune skal være den bedste kommune både i og FOR verdenen.
En kommune som tager ansvar for de store problemer vi står overfor og som vi kan være stolte af at bo i.”

Jeg bor i Hjørring er uddannet Cand. Scient. Techn. i Globalt Systemdesign fra AAU. Jeg er 27 år og arbejder som Lean Manager i en offentlig styrelse. Nu stiller jeg op som 2. kandidat for Alternativet i Hjørring kommune.

Jeg er som mange andre vokset op i et Danmark og en verden, præget af klimakrise og en primær fokus på økonomisk vækst og hård konkurrence. Et fokus som ikke er bæredygtigt i det lange løb. Derfor føler jeg nu stærkt for, sammen med andre lokale, at drive fokus i Hjørring kommune hen i en anden bæredygtig retning. Det kan vi med Alternativet.

Vi skal være en kommune som tager den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål seriøst. En kommune med stor omtanke overfor vores miljø og klima, samt stor empati og respekt overfor de mange forskellige mennesker der lever her.

Vækstbegrebet skal redefineres.
Vi skal have et økonomisk kredsløb, som er underlagt miljøets- og naturens betingelser og
menneskers behov. Og vi skal have et økonomi, der ikke kun arbejder med én bundlinje, men hele tre: en
økonomisk, en sociale og en miljømæssige.

I Hjørring kommune vil jeg særligt arbejde for:

Økonomisk vækst med omtanke for klima og miljø og mening i livet

 • Vi vil tænke social, miljømæssig og økonomisk vækst i balance! Vi vil ikke understøtte finansiel vækst som driver rovdrift på miljøet eller velfærden.

Understøtte den grønne omstilling:

 • Kommunen må understøtte den grønne omstilling; Gøre det lettere for sig selv, virksomheder, institutioner og borgere at træffe de valg som gavner vores miljø og klima.
 • Fastholde og sikre fokus på rent drikkevand!
 • Understøtte overgangen fra traditionelt til økologisk landbrug!
 • Understøtte investering i vedvarende energi, øget ressource genbrug og elbiler!

Bedre balance og mindre stress:

 • Kortere skoledage!
 • 30 timers arbejdsuge! – og dermed bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv!
 • Flere varme hænder i de offentlige institutioner

Et Globalt perspektiv

 • Vi vil understøtte og prioritere FN’s verdensmål igennem vores lokale politik

Vi vil tænke anderledes! – Tænke alternative løsninger og metoder:

 • Vi vil overveje og argumentere både for og imod alle forslag
 • Hvad koster det ikke at gøre det?
 • I stedet for at tænke ” enten eller…” – skal vi tænke “både og…” ved at tænke kreativt.

Vi vil tænke sammen, engagere og lytte til hinanden:

 • Samarbejde mellem det offentlige og private, fonde, NGO’er og borgere. (f.eks . Ved opkøb af landbrugsjord i samarbejde med fonde, private og kommunen- for at frigøre natur og beskytte vores drikkevand)
 • Vi vil involvere dem med hænderne i bolledejen i den lokale politikudvikling og udvikle lokale eksperter på kritiske lokale områder som vil agere som Alternativets bagland.

Socials