Gustav Sieg Sørensen

Home / Gustav Sieg Sørensen

Folketingskandidat i hele Nordjylland. Nummer tre på listen i Thy-Mors (hjemsted)´og i Himmerland (skyggekandidat for spidskandidaterne).

PERSONLIG PROFIL

GUSTAV SIEG SØRENSEN – DEN ERFARNE GRÆSROD og GAMLE AKTIVIST

Jeg er snart 68 år, far til 3 voksne sønner i Aalborg, Japan og Amsterdam samt bedstefar til 2 små børnebørn i Aalborg.

Som helt ung var jeg elev på Salling Ungdomsskole og senere på Hørby Håndværkerskole i Vendsyssel.
Derefter blev jeg teknisk assistent (bygge, anlæg og planlægning) fra Viborg tekniske Skole…

I 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var jeg først elev på Snoghøj nordiske Folkehøjskole ved Lillebæltsbroen, og så læste jeg til HF på Ranum Statsseminarium i Himmerland.
Derefter tog jeg den alternative læreruddannelse på ‘‘Den frie Lærerskole’’ i Ollerup (Sydfyn).
Endeligt var jeg elev på det andet hold på ‘‘Den økologiske Jordbrugsskole’’ i Vendsyssel.

Ulla Sandbæk (født 1943) er tidligere medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen, og hun er siden 2015 medlem af Folketinget. Ulla Sandbæk genopstiller ikke ved valget i 2019, og jeg (født 1951) er herefter én af Alternativets ældste folketingskandidater.

Gennem de seneste 50 år har jeg været aktiv i demokratiets vækstlag.

Jeg har lavet græsrodsarbejde og været med i lokale og landsdækkende foreningsbestyrelser samt i lokale råd (fx skolebestyrelse, ungdomsskolebestyrelse, folkeoplysnings-udvalg, højskolebestyrelse og menighedsråd).

Som radikal i 1968–2016 har jeg været aktiv i lokal-, kreds-, amts- og regionsforeninger, og jeg har været med i landsforbundets politiske udvalg og hovedbestyrelsen.

Fra 2016 er jeg fortsat i Alternativet som kandidat til kommune, region og folketing. Jeg er aktiv i den lokale forening, og jeg har været med til at revidere partiets sundhedspolitik. Fra september 2017 til oktober 2018 var jeg med i Politisk Forum, der står for Alternativets centrale politiske og strategiske udvikling.

Gennem et langt arbejdsliv har jeg lært Vendsyssel, Himmerland, Han Herred, Thy og Mors at kende. Jeg har været teknisk assistent, landbrugsmedhjælper og lærer.


Virkeligheden skal ind i Folketinget.

Hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så vil jeg bruge mine erfaringer gennem mange år til gavn for det grønne midteroprør.

POLITISK PROFIL
Fra juni 2018 er jeg folketingskandidat for Alternativet i Nordjyllands Storkreds – indstillet af Alternativet Thy-Mors.

Mit politiske mål er at fremme DET HUMANE LIGEVÆGTSSAMFUND, som det blev præsenteret i ‘‘Oprør fra Midten’’ fra februar 1978. Bogen ‘‘Oprør fra Midten’’ er skrevet af ingeniøren og energi-forskeren Niels I Meyer, forfatteren og filosoffen Villy Sørensen samt tidligere undervisnings- og kulturminister Kristen Helveg Petersen, og den udkom for mere end 40 år siden. Bogen startede bevægelsen ‘‘Midteroprøret’’ – en bevægelse, som havde min fulde opbakning.

Jeg er med i Alternativet, fordi jeg gerne vil yde mit bidrag til at skabe ‘‘DET NÆSTE DANMARK’’.
Alternativets og Uffe Elbæks debatoplæg (Det næste Danmark) fra maj 2018 er kraftigt inspireret af ‘‘Oprør fra Midten’’.

I 2017 blev jeg suppleant til Thisted Kommunalbestyrelse, og fra 1. april 2017 til 9. november 2018 var jeg kandidat til Nordjyllands Regionsråd.
I 2018 blev jeg folketingskandidat for Alternativet i Nordjyllands Storkreds.

Jeg har også været medlem af to af Alternativets landsdækkende udvalg, nemlig af ‘‘Politisk Forum’’ (POFO) og af ‘‘Samtænkende udvalg om sundhed og psykiatri’’.

Jeg er opvokset på et husmandssted i Salling (efterhånden drevet efter økologiske principper), og jeg er en ægte nordvestjyde (er tilknyttet både Vestjylland og Nordjylland).

I år 2000 flyttede jeg til Hørdum i den daværende Sydthy Kommune, og her har jeg boet siden.

I hele mit liv har jeg haft min gang i de folkelige bevægelser, og i hele mit voksne liv har jeg forsøgt at finde en måde på at få sat gang i det, som vi i dag kalder for den alternative grønne omstilling.

Som en 16-årig husmandssøn meldte jeg mig ind i RU (Radikal Ungdom) for mere end 50 år siden.

I foråret 2016 nåede jeg frem til, at Alternativet er en mere helhjertet deltager i det grønne midteroprør, end Radikale Venstre er.

Jeg skiftede derfor til Alternativet, og jeg har senere tilsluttet mig ‘‘Bedsteforældrenes Klima-aktion’’.
Det er dog stadig de radikale, der er næstbedst til den grønne omstilling.

I Alternativet berømmer vi både den første og den anden folkelige innovationsbølge.

Den første innovationsbølge var en reaktion på statsbankerotten i 1813. Innovationsbølgen startede med Almueskolen (Folkeskolen) i 1814. Bølgen ebbede ud efter 2. verdenskrig.

Den første innovationsbølge lagde grunden til forenings- danmark og til det, som vi i dag kalder for den 4. sektor (en blanding af det private, det offentlige og foreningerne). Bølgen er kendt for folkelig selvorganisering af fx højskolebevægelsen, andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen, den anti-militaristiske bevægelse og husmandsbevægelsen.

Kampagnen mod atomvåben i 1960’erne var det første tilløb til den anden innovationsbølge, og bølgen kom så småt i gang i 1970’erne (nej til atomkraft og ja til vedvarende energi). Bølgen har ikke toppet endnu.

Den grønne tråd i den anden innovationsbølge er den folkelige selvorganisering af det grønne midteroprør. I Alternativet kalder vi den anden innovationsbølge for ‘‘DET NÆSTE DANMARK’’.

Gennem hele mit voksne liv har jeg kæmpet imod forureningen og imod rovdriften på jordens ressourcer. Tilsvarende har jeg arbejdet for udbredelsen af husmandsbevægelsens socialpolitiske idealer.

Mit tidligere parti (Radikale Venstre) er en del af den grønne omstilling, mens den sociale solidaritet ‘‘haver anden steds hjemme’’.

Forhåbentligt i Alternativet!

I Alternativet vil vi stoppe klima-, empati- og system-kriserne.
Derfor skal vi sætte mere skub i den folkelige selvorganisering af det grønne og alternative midteroprør.

Den grønne bundlinje: Ja til den BÆREDYGTIGE FORANDRING.
Den sociale bundlinje: Ja til INTEGRATION I FRIHED. (Nej til at børn på et år tvangs-indespærres i vuggestuer.)
Den økonomiske bundlinje: Ja til INVESTERINGER I MENNESKER og UDDANNELSE.

5 MÆRKESAGER

  • Klimapolitik med bæredygtig grøn forandring,
  • Erhvervs- og iværksætter-politik med fokus på de små samfund. Styrkelse af selvstændighedskulturen og andelsbevægelsen.
  • Generationskontrakt med de næste 7 slægtled.
  • Investeringer i mennesker og uddannelse.
  • Integration i frihed. Ja til tillid. Nej til mistænkeliggørelse.

Socials