Andreas Beyer Gregersen

Home / Andreas Beyer Gregersen

Jeg er aktivist, foreningsmenneske og filosof. Jeg bor i Aalborgs ‘øgadekvarter’ med min kæreste og arbejder til dagligt med at forske i politisk kultur på Aarhus Universitet.

Jeg har været aktiv i Alternativet næsten lige siden, at det startede, og har nu valgt at stille op som folketingskandidat for at kæmpe for en grøn omstilling, for social retfærdighed og ikke mindst for en ny politisk kultur – for demokrati og ligeværd.

Derudover er jeg bl.a. aktiv i foreninger som Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Amnesty International, fordi jeg tror på civilsamfundets potentiale og forandringskraft.

KOMPETENCER

God til at kommunikere og formulere mig i forbindelse med debatter og lignende
Kan sætte mig ind i politisk stof

RESURSER

Kan altid bidrage med filosofiske perspektiver på politik

Socials