Mærkesager

Home / Mærkesager

REFORM AF PENGESYSTEMET
PROBLEMET: De private banker har alt for meget magt. LØSNING: En pengereform hvor det kun Nationalbanken kan skabe penge.

KLIMA & MILJØ
PROBLEMET: Klimaforandringer og menneskelighedens død. LØSNINGEN: Stop overproduktion og vækst for vækstens skyld.

CIRKULÆR ØKONOMI
PROBLEMET: Overforbrug af  jordens ressourcer. LØSNINGEN: Cirkulær Økonomi.

RENT VAND
PROBLEMET: Ikke længere rent vand. LØSNINGEN: Stop med at forurene vandet.

Det er helt FANTASTISK, når du deler mærkesagerne bliver flere og flere opmærksomme på udfordringerne. Del, del del,…gerne.