Om Ulla

Home / Om Ulla

Please add your Twitter API keys, read more how

Click here to change this text

Ulla Gram Larsen

Folketingskandidat for Alternativet i Nordjylland

Kan man stole på en politiker?

Det er blevet tid til at vi igen får tillid og ærlighed mellem os og folkestyret.

Jeg vil stå for en mere gennemsigtig, ærlig og lyttende politisk kultur end den vi har i dag. Det kan jeg gøre fordi jeg kommer helt ny ind i systemet, men alligevel er moden og har erfaring med udefra.

Gi´ Naturen en stemme!

Herunder mine personlige politiske pejlemærker som man kan forvente at jeg vil arbejde for:

  • Klima – En bæredygtig grøn omstilling.
  • Banker & Finans – En pengereform hvor det kun Nationalbanken kan skabe penge. Pengene skal ikke længere skabes som gæld.
  • Miljø – Ansvarligt forbrug og produktion – vores ressourceforbrug er enormt.
  • Miljø – Vandmiljø og grundvand i Danmark.
  • Sociale bundlinje – Arbejdsklimaet i den Offentlig Sektor.

Jeg er 50 år, har ben i næsen, kæreste og har to børn (13 og 17 år) en Kandidatgrad – Cand.des. Master of Arts (MA) i Design og Visuel Kommunikation fra KADK i København og en karriere indenfor spil- og marketing.

Jeg tror på det gode i os alle, og ønsker et samfund, der bygger på tillid frem for social kontrol. Et samfund der bygger på Alternativets tre bundlinjer: Den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Derfor vil jeg landspolitisk arbejde for:

ØKONOMISK OMSTILLING/PENGESKABELSE – Fundamentet for løsningen af vores problemer
Det hænger sammen, vækst for vækstens skyld giver dårlige arbejdsvilkår som giver dårligt fungerende familier, sygdomme på krop og sjæl og sygdomme på vores allesammens jord i form af klimaforandringer, miljøskader i havene og grundvandet. GMO og sprøjtegifte i planter og dyreliv osv. Vi producere kød for produktionens og pengenes skyld, uden at tage ansvar og tænke på CO2-udledningen eller for de mange dyr der opbevares under kummerlige forhold.

Vi producere ting for forbrugets skyld, og tingene produceres ikke længere i god kvalitet, men er nærmere fabrikeret til at gå i stykker efter en tid, så vi forbrugere igen skal ud at købe nyt… ud at tjene og bruge flere penge.

Engang var pengene et redskab der gjorde livet lettere, men i dag tror jeg mange får en dårlig smag i munden når ordet ”penge” nævnes, fordi vi i vores samfund måler succes i økonomisk vækst som går forud for trivsel, sundhed og miljø. Der er dette jeg gerne være med til at ændre.

MANGEL PÅ RESSOURCER OG VOKSENDE BEFOLKNINGSTAL .
Som det ser ud nu, er det meget svært at løse problemerne fordi pengesystemet påvirker stort set alt i vores hverdag. Vi er nødt til i folketinget at finde opbakning til et pengesystem der hjælper og opbygger samfundet, ikke det modsatte. Det hæmmer samfundet at overlade pengeskabelsen til bankerne som vi gør nu. Bankerne skaber penge som bliver sluset ud i og fastlåst på det finansielle marked, i boligbobler og i kortsigtede investeringer, frem for iværksætteri, forskning, og vores fælles bedste. Vi har godt nok opsat regler der skulle regulere bankerne, men de fejler gang på gang.

Det giver stigende ulighed, masser af privat gæld og høje boligpriser, og for især små og mellemstore virksomheder, er det svært at forestille sig at finansieringsforholdene kan blive dårligere end de er i dag, kun ca. 10 % af banksektorens udlån i dag går til finansiering af virksomheder.

LØSNINGEN: 3 SIMPLE ÆNDRINGER
Men 3 simple ændringer af pengesystemet vil kunne skabe en stabil økonomi i samfundet, gode jobs, mindre statslig gæld og et godt fundament til at få løst miljøproblemerne.
Mine pejlemærker er FNs 17 verdensmål, der alle tager fat på nogle af ovenstående problemstillinger. Det jeg ønsker at skabe, starter med 3 simple ændringer af pengesystemet:

  1. Flyt magten til at skabe penge tilbage til en demokratisk gennemsigtig og ansvarlig instans. (der er uafhængig af politisk indflydelse og private økonomiske interesser)
  2. Pengene skal ikke længere skabes som gæld.
  3. Pengene skal ind i den reelle økonomi/realøkonomien før de ryger ind på det finansielle marked. (Pengene der skabes kan med fordel bruges til skattelettelser eller til offentlige udgifter før de ryger ind på de finansielle markeder, så de kan arbejde for vores allesammens bedste.)
    Dette vil kunne hjælpe os med at skabe tryghed og balance i familien og social bæredygtighed.

Det er helt FANTASTISK, når du deler mærkesagerne bliver flere og flere opmærksomme på udfordringerne. Del, del del,…gerne.

Mød Teamet

0% Solenergi
0% Genbrug
0% Luftforurening
0% Rent vand