GENBRUG & CIRKULÆR ØKONOMI

Home / GENBRUG & CIRKULÆR ØKONOMI

GENBRUG, IGEN BRUG IGEN, BRUG…

ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION
Jeg går ind for cirkulær økonomi frem for den lineær økonomi vi har i dag. Vi skal væk fra; Udvind råstoffer – Producer – Forbrug – Smid-væk.
Cirkulær økonomi opstår der, hvor vi re-designe vores produkter, så mindst muligt eller intet går til spilde, når produktet er udtjent og ”dør”. Det vi smider væk, kan gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, uden at den tager skade.

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder. Virksomheder vil faktisk kunne vinde en del ved at indføre cirkulær økonomi. Der åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen og dermed spare penge.

Verdensøkonomien og verdensbefolkning vokser, det vil betyde en øget global efterspørgsel og en stigning i ressourceforbruget hvis vi fortsætter som vi plejer. Mange lever stadig i en “brug og smid væk kultur” men det er ikke bæredygtig i det lange løb. Der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden.

Vi må give ANSVARET for emballage og produkter tilbage til producenten – ikke som det er nu forbrugeren.

Det danske lovgrundlag
I 1993 vedtog Folketinget en ændring af Miljøbeskyttelsesloven. Hermed tilvejebragtes det lovmæssige grundlag (mbl. § 9 a senere ændret til § 9 h) for, at miljøministeren kan fastsætte regler om at bestemte materialer, produkter eller varer, herunder emballager efter endt brug, skal foranstaltes tilbagetaget af den for markedsføringen ansvarlige producent eller importør, samt at den for markedsføringen ansvarlige producent eller importør forpligtes til for egen regning at foranstalte det tilbagetagne genanvendt eller særlig håndteret.

Det er helt FANTASTISK, når du deler mærkesagerne bliver flere og flere opmærksomme på udfordringerne. Del, del, del,…gerne.