REFORM AF PENGESYSTEMET

Home / REFORM AF PENGESYSTEMET

REFORM AF PENGESYSTEMET

PROBLEMET: De private banker har ALT FOR MEGET MAGT, det er dem der næsten suverænt bestemmer hvor mange penge der skal skabes og hvem der får lov at låne penge. Vel at mærke penge der skabes som gæld ved udlån. Banker skaber mange penge i gode tider, men stopper brat i modgang. Det fører til bobler, kollaps, kriser og tab. De fleste banker er “To Big To Fail” og vil vælte hele vores nationaløkonomi hvis de crasher – og hvem kommer til at betale for bankernes hasarderede investeringer? Alle os der betaler skat.

LØSNING: En pengereform hvor det kun Nationalbanken kan skabe penge. De private bankers rolle vil være en klassisk bankforretning og skal ikke kunne låne penge ud som de ikke har i forvejen.
1) Flyt magten til at skabe penge tilbage til en demokratisk gennemsigtig og ansvarlig instans. (der er uafhængig af politisk indflydelse og private økonomiske interesser)
2) Pengene skal ikke længere skabes som gæld.
3) Pengene skal ind i den reelle økonomi/realøkonomien før de ryger ind på det finansielle marked.
Pengene der skabes kan med fordel bruges til skattelettelser eller til offentlige udgifter før de ryger ind på de finansielle markeder, så de kan arbejde for vores allesammens bedste.

I gamle dage var det Nationalbanken, der styrede seddelpressen og bestemte, hvor mange penge der skulle pumpes ud i samfundet. I dag har private banker overtaget pengeskabelsen, i de riges interesse. Boligmarkedet er gået amok og den danske befolkning betaler i gennemsnit ca. 220 mia. kr. i renter og gebyrer til bankerne.

Nu må vi reformere hele banksektoren. Organisationen Gode Penge arbejder for at demokratisere og omstille pengesystemet, så er du blevet interesseret i hvordan vi skaber en pengereform, som placerer pengeskabelsen under offentligt og demokratisk kontrol, så se mere på Gode Penge, eller læs nogle af Ole Bergs bøger.

Det er helt FANTASTISK, når du deler mærkesagerne bliver flere og flere opmærksomme på udfordringerne. Del, del del,…gerne.