…men vent! – hvad med SIKKERHEDEN?

…men vent! – hvad med SIKKERHEDEN?

Job hos M.A.R.S. i Frederikshavn? Jaa..!! …men vent – hvad med SIKKERHEDEN?

Erhvervhus Nordjylland modtager henvendelser fra folk der er interesserede i at få job hos M.A.R.S
Ja, der er et stort jobpotentiale – og det er dejligt med nye jobs til Nordjylland – Helt sikkert!

Ophugningsgiganten Modern American Recycling Services – i daglig tale M.A.R.S vil genindvinde 200.000 ton stål årligt! Og det vil give masser af nye sikre jobs, eller hvad?
Der må opbevares 100 tons radioaktivt affald ad gangen på havnen i Frederikshavn! Men der er stadig ingen VVM i sigte, og hvad med kviksølvforgiftning og luftbårne skadelige partikler?

Ja, hvad med sikkerheden?
M.A.R.S. vil gerne gøre tingene rigtigt, og derfor lægger de ansvaret over på danske hænder (igen) M.A.R.S. vil gerne leve op til de danske arbejdsmarkedsvilkår og overenskomster osv. Og det er jo prisværdigt. Det der bare ikke bliver snakket om, er hvor farlig en arbejdsplads M.A.R.S potentielt kommer til at være.

Danmark har jo tilsluttet sig FN’s Hongkong konvention, der skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges. Dette indebærer skærpede miljøkrav, som er mere vidtgående end den givne miljøgodkendelse opfylder.

Ville en miljøgodkendelsens med krav der sikrer mod at virksomheden kan være skyld i en fremtidig alvorlig forurening specielt af arbejdsmiljø på havnearealerne, på grunden ved nedsivning og af områdets havmiljø ikke være på sin plads.?

Jeg kan læse mig til at boreplatformene der i øjeblikket er det første der tænkes ophugget, er fyldt med kviksølv og lavradioaktivt slam, det såkaldte NORM affald, ligesom der også er en stor miljøproblematik omkring skærebrænding og luftbårne skadelige partikler. Max-tallet for skærebrændere, der er i gang samtidig, er f.eks. øget fra max. 25 skærebrændere til max. 100 skærebrændere.

Erhvervshus Nord, EUC Nord og Jobcenter Frederikshavn har udviklet et kursus til ledige i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn. Her har foreløbigt 80 ledige meldt sig til at blive opkvalificeret til at tage job hos M.A.R.S. Mon AMU har husket at informere om kviksølv og NORM affald, når de sender håbefulde ledige på kursus?

Hvorfor må vi ikke få en miljøkonsekvensrapporten?
Jeg kan, ligesom Enhedslisten, Alternativet og Danmarks Naturfredningsforening ikke forstå, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse (VVM-redegørelse, vurdering af virkninger for miljøet (engelsk: Environmental impact assessment el. EIA-assessment) er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. – Kaldet miljøkonsekvensrapporten siden 2017) Men M.A.R.S. har nemt og elegant kunne få en miljøgodkendelse uden forudgående VVM-undersøgelse. Den er nemlig slet ikke nødvendig, mener Frederikshavns byråd.

… paradoksalt nok har Frederikshavn Kommune selv kunne stå for miljøtilsynet, selv om de samtidig ejer Frederikshavns Havn hvor M.A.R.S. nu får adgang til næsten 300.000 m2. Er det ikke en interessekonflikt, når man både kan være uvildig myndighed til at godkende og samtidig være ejer af noget der skal godkendes, så man kan tjene penge på det?

 M.A.R.S.

M.A.R.S.

Så hvad er Frederikshavns Kommunes motiver?
Jeg er personligt ikke overbevist om Frederikshavns Kommunes motiver til at springe undersøgelsen af miljøskader over er reelle. Ifølge Birgit S. Hansen selv, (Borgmester i Frederikshavn Kommune) er miljøvurderinger ” snubletråde”, som gør det ” besværligt for virksomhederne”. ” Der er så mange stopklodser i forhold til at få en miljøgodkendelse, og vi har ikke tid og råd til stopklodser”. Dette er hun citeret for at sige i tidsskriftet ” Søfart” (9.4.). Artiklen med overskriften “I Frederikshavn blærer man sig ikke”. Måske har byrådet lært noget af Skifergassagen, hvor de heller ikke ville lave en VVM-redegørelse?

Masse gode arbejdspladser i Frederikshavn
Hvor ville det være dejligt hvis vi kunne få en masse gode arbejdspladser i Frederikshavn ved M.A.R.S. Og samtidig ophugge på miljøvenligt og forsvarligt vis – det er bestemt meget bedre at ophugge miljøfarlige boreplatforme og skibe her i Danmark i forhold til at de f.eks. havner ulovligt på en strand i Indien, uden kontrol med noget som helst… Det er bare vigtigt at det kan dokumenteres at virksomhedens (M.A.R.S. i dette tilfælde) drift ikke vil give anledning til en, ikke uvæsentlig, forurening af Vadehavet. Kystdirektoratet forventer jo dels stigende havniveau og dels hyppigere stormfloder i fremtiden på grund af de igangværende klimaforandringer, så chancer for forurening af havet er bestemt et emne vi bør tage alvorligt.

Og hvor ville det være dejligt hvis det kan dokumenteres at M.A.R.S. ikke sviner med miljøfarlige luftbårne partikler, eller støjer mere end de 40 dB de lover, og at man kan deportere det lavradioaktive affald som vi jo hænger på i Danmark forsvarligt.

MARS – vil i fremtiden ophugge 15 store skibe og fem boreplatforme om året, svarende til ophugningsgiganten vil genindvinde 200.000 ton stål.

Ifølge nyheds-mediet Søfarts oplysninger er der lagt op til en lokal alliance mellem M.A.R.S. og den eksisterende spiller Stena Recycling, som fra havnen i Frederikshavn vil komme til at spille en vigtig rolle i forhold til viderebearbejdelsen af kemikalier og metalskrot. M.A.R.S. har også engageret sig med energiselskabet Fortum, der må afbrænde affald med radioaktivt indhold op til en vis grænseværdi.

Også ifølge Søfart: Mikkel Seedorff Sørensen bekræfter at der er underskrevet en endelig, 11-årig kontrakt mellem M.A.R.S. og Frederikshavn Havn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.