Giv naturen en stemme

Giv naturen en stemme

Holder du af at gå tur i skoven eller ved stranden? Ja naturligvis, vil du sikkert svare. For hvem gør ikke det? Der er da ikke noget bedre end at gå en tur i den levende, grønne skov med kæresten, ægtefællen eller vennen/veninden, eller at tage sit barn ved hånden og lade det opleve alle skovens herligheder: den ubeskrivelige duft, fuglesangen, småkravlet, der piler af sted under de nedfaldne blade i skovbunden og vindens svage susen i trækronerne. Og måske er man så heldig, at man pludselig står ansigt til ansigt med et rådyr.

Men, hov, tøv en kende! Er jeg ikke kommet lidt på afveje her? For hvor er fuglesangen blevet af? Måske høres der en enkelt trille eller et par kuk-kuk langt borte, og ellers ingenting. Og er antallet af biller og andre insekter ikke skrumpet betydeligt?

Jo, helt bestemt. Naturen er på retur. Ganske vist er Danmark på flere områder et foregangsland, f. eks. med vedvarende energi. Men når det kommer til beskyttelse af naturen, står vi længere nede på listen efter lande som Ecuador, Bolivia, New Zealand og visse stater i USA samt Indien. Der har man indset, at vi mennesker ikke ejer naturen og derfor ikke kan gøre med den, hvad vi vil.

Mere end halvdelen af Danmarks jord bruges til landbrugsproduktion. Det går ud over naturens mangfoldighed. Der er flere og flere fugle, pattedyr og andre dyrearter samt planter, der er truede.

Kun en meget lille procentdel af Danmark er dækket af natur, og store dele af den natur udnyttes tilmed kommercielt, hvilket også går ud over naturens planter, dyr og andre naturværdier.

Naturen med dens plante- og dyreliv skal have rettigheder. Den skal ikke stå under mennesket, men ved siden af. Skulle vi i Danmark ikke prøve at føre naturpolitik på naturens egne præmisser – for naturens egen skyld – og lade den leve et godt liv med plads til de dyr og planter, som vi i dag er godt på vej til at fortrænge?

Naturens rettigheder burde indskrives i grundloven, så de kan beskyttes ved lov. Enkelte lande har allerede anerkendt naturens rettigheder i deres forfatning. Nogle af dem er nævnt ovenfor.

Da Danmark internationalt har forpligtet sig til at bremse tilbagegangen af plante- og dyrearter, synes jeg, det ville være mere ambitiøst at prøve at øge naturens mangfoldighed og give plads til mere fri og vild natur. Det bør primært ske ved opkøb af landbrugsjord og produktionsskov og ved sikring af større sammenhængende arealer, hvor man på forskellig vis skaber betingelser for genetablering af natur, der opretholder sig selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.