Tredobbelt bundlinie

Tredobbelt bundlinie

Vi har brug for et mere bæredygtigt erhvervsliv i Danmark. I fremtiden skal erhvervs- og iværksætterkulturen være endnu stærkere og endnu mere samfundsnyttig. Nye virksomheder skaber flere jobs, og da virksomheder spiller en central rolle, når det drejer sig om at skabe et mere bæredygtigt samfund, bør man opmuntre virksomhederne til at indføre og operere med en tredobbelt bundlinie, det vil sige, at de forpligter sig til at have et miljø- eller samfundsmæssigt formål ud over det økonomiske.

De virksomheder, der påtager sig det ansvar og som opfylder formålet, bør også belønnes for deres samfundsansvar, for eksempel ved at de opnår skattefordele eller anden belønning. Og måske skal man hjælpe iværksættere ved at give dem skattefrihed de første år, de består, indtil de helt kan stå på egne ben, for iværksættere er vigtige medspillere, når det handler om at skabe nye virksomheder og dermed nye jobs. Hjælpen til iværksættere bør også bestå af mere og bedre undervisning i iværksætteri, så flere får lyst til og mulighed for at starte og drive egen virksomhed.

De bæredygtige virksomheder og den bæredygtige produktion bør også i langt højere grad, end det hidtil har været tilfældet, understøttes af det offentliges indkøb. Hele det offentlige indkøb skal fremover foretages hos bæredygtige virksomheder, som ikke kun arbejder med en økonomisk, men også en miljømæssig og/eller en social bundlinie, eller som lever op til internationalt anerkendte standarder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.