Borgerløn

Borgerløn

I de sidste 15-20 år har vi oplevet, at velfærdsstaten lever mindre og mindre op til sit navn, nemlig at skaffe velfærd til borgerne. Administrationen af velfærden er i dag mere et styrings- end et hjælpeapparat. Velfærdsstaten er for nogle – også udsatte borgere – blevet til et kontrol- og disciplineringsorgan.

Det må vi ændre i fremtidens arbejdsmarkedspolitik. Her kan borgerlønnen vise sig at være en god grundsten at bygge fremtidens arbejdsmarkedspolitik op på, fordi ideen kombinerer sociale hensyn med en bedre fordeling af arbejdet. Det kan vi få god brug for, når automatisering vil overflødiggøre nogle af de vante jobfunktioner. Borgerlønnen vil også kunne hjælpe med at afskaffe det ret inhumane og bureaukratiske beskæftigelsessystem, vi har i dag. Vi har brug for at tænke helt anderledes, når det gælder samfundsøkonomien. Vi skal kombinere ønskerne om kortere arbejdstid, lav økonomisk ulighed, afskaffelse af bureaukrati, flere jobs og et stærkt socialt sikkerhedsnet.

Vi skal dele det arbejde, der er til rådighed og løse udfordringerne med lange arbejdsdage og jobs uden den store mening.

Leave a Reply

Your email address will not be published.